Föreningen Mentors elever

Mentor

Gunnar Holmstedt (1903-1983) - av sina närmare 3500 elever kallad Mentor - var under drygt 50 år privatlärare i Lund. Från elva års ålder och fram till 1968 undervisade han elever från huvudsakligen Katedralskolan och Spyken i Lund. Mentor undervisade främst i språk: latin, grekiska, engelska, franska, tyska och svenska - men även i bl a filosofi, historia och kristendom. Mentors elever har en förening: Föreningen Mentors elever, med ca 200 medlemmar.

Minnesbok

Mentors elever har gett ut boken "Minnen av Mentor" (1998). Den trycktes i 700 ex och är slutsåld.

Mentorpriset

Sporadiskt delas Mentorpriset ut. Det har gått till:
2002 Inger Enkvist, författare till boken "Feltänkt", som är en kritisk granskning av den svenska skolan.
2003 Tuomo Pekkanen och Reijo Pitkäranta, initiativtagare till Finska radions utsändningar på latin.
2006 Ebbe Vilborg för sina verk "Norstedts svensk-latinska ordbok" och "Latinska sentenser".
2008 Folke Silvén för sin pedagogiska gärning präglad av människokärlek och strävan att få varje elev att känna sig sedd och respekterad.
2009 Ola Wikander för att han besitter djupa kunskaper i antika språk och kulturer, särskilt dem från Sydvästasien och Främre Orienten.
2013 Gunnar Fredriksson för sitt hängivna filosofiska författarskap.

Skriftserie

Mentors elever ger ut en skriftserie, där det hittills utgivits 7 skrifter:
I.
Hjalmar Ek: "Johan Gustaf Ek - en minnesteckning" 2003.
II.
Jesper Svenbro: "Diktaren och musiken" 2006.
III.
Max von Sydow: "En skådespelares arbete" 2006.
IV.
Michael Economou: "Fredrik Krebs & kulturlivet i Lund kring förra sekelskiftet" 2010.
V.
Gunnar Fredriksson: "Spinoza, föregångare och vägröjare för upplysning" 2015.
VI.
Monica Welander: "Musiken kring Åkarp" 2017.
VII.
Lars Rydbeck: "Mina lärare" 2018.

Mentors bibliotek

Böckerna i Mentors bibliotek har registrerats. Biblioteket omfattar 6470 volymer. Klicka här för att se registret.

Kontakta Mentors elever

Margareta Wickström, sekreterare
Email: margaretaiewickstrom [snabela] gmail [punkt] com